MEVCUT YATIRIMLARIMIZ

Karesi Jeotermal

Jeotermal enerji, başlangıçta sadece kaplıca amaçlı kullanılırken günümüzde geniş kullanım alanları sunan bir enerji türüne dönüşmüştür. Jeotermal elektrik üretimindeki büyüme ve gelişme son 40 yıl içinde önemli derecede artış göstermiştir. Gelecekte, jeotermal kaynaklı ısı ve elektrik enerjisi üretiminin büyük önem taşıyacağı artık tüm dünyada kabul görmektedir. Jeotermal enerji sektörüne yapılan yatırımlar da gün geçtikçe artmaktadır. Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’ne göre, Haziran 2013 itibarı ile 162,2 MW olan Türkiye’deki jeotermal kurulu gücün, 2023 yılına kadar 600 MW’a ulaştırılması hedeflenmektedir.

Bu veriler ışığında, yenilenebilir enerji kaynaklarını yatırım alanları arasında değerlendiren Egeli & Co. Finansal Hizmetleri Grubu, 24 Şubat 2011 tarihinde EGC Yatırım Holding ve NRG Enerjinin oluşturduğu konsorsiyum ile MTA tarafından düzenlenen Balıkesir-Bigadiç-Adalı-Çeribaşı ve Balıkesir-Balya-Ilıca jeotermal saha ihalelerini kazanmıştır. İhaleyi takiben, EGC Yatırım Holding ve NRG Enerji’nin yüzde 50 ortaklığında 480.000TL’lik sermaye ile kurulan Karesi Jeotermal’in sermayesi Nisan 2012’de 960.000TL'ye çıkartılmıştır.

Eylül 2012’de söz konusu iki jeotermal işletme ruhsat alanında “Jeotermal Potansiyel Geliştirme Olanakları Araştırma Projesi” amacıyla jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapılmış ve her bir alan için rapor hazırlanmıştır.

Bu raporlar kapsamında her iki sahada da sondaj çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu’nun enerji ile ilgili yatırımlarını, EGC Girişim altında bir araya getirme planı çerçevesinde, Karesi Jeotermal’in Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.’ye ait olan 1 TL nominal değerli 480.000 adet hissesi 20 Şubat 2013 tarihinde 794.111 TL bedelle EGC Girişim’e devredilmiştir

EGC Enerji Çözümleri

EGC Enerji Çözümleri A.Ş., sahip olduğu çeşitli güçteki jeneratörlerden oluşan jeneratör parkı ve mobil gaz tribünlerinden oluşan kiralama filosu ile 5kVA’dan 25 MW’a kadar değişen güçte enerji çözümleri sunmaktadır.

EGC Enerji Çözümleri A.Ş. (“EGC Enerji”), payları EGLYO kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören, Türkiye Sermaye Piyasaları Kurumu (“SPK”) tarafından denetlenen ve düzenlenen Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“EGC Girişim”) şirketinin %100 bağlı ortağıdır.

EGC Enerji Mobil Santral Kiralama:

EGC Enerji, FT8® Mobilepac® mobil gaz tribünlerinden oluşan kiralama filosu ile dünyanın her yerine maliyeti düşük, etkinliği yüksek güvenilir enerji sağlamaktadır.

Afet yardımları, tamamlayıcı ek kapasite sunma, mevsimsel kesintilerden etkilenmeme, programlı veya programsız kesintiler için yedekleme, özel endüstriyel gücü destekleme için geliştirilmiş olan FT8® Mobilepac® ürünü ile EGC Enerji bütün dünyada, taşınabilir anahtar teslimi geçici enerji sistemleri çözümleri sunmaktadır.

EGC Enerji Jeneratör Satış ve Kiralama:

EGC Enerji, sahip olduğu jeneratör parkının kiralanması, jeneratör ithalatı ve yurt içi piyasalarda satışı konularında faaliyet göstermektedir.

Endüstriyel, ticari, konut ve eğlence sektörlerinin kesintisiz güç ihtiyaçlarını karşılayan EGC Enerji, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bulunan satış noktaları ile Türkiye’nin her noktasına jeneratör kiralama ve satış hizmeti vermektedir.

EGC Enerji, kiralama ve satış fonksiyonları için geliştirdiği jeneratör parkında, 5 kVA’dan 2.000 kVA’ya kadar değişen güçte, sabit ve mobil ürünlerle hizmet vermektedir. Bu anlamda konutlar, konut projeleri, sanayi siteleri, üretim kompleksleri, oteller, büyük alışveriş merkezleri, yarışlar, konserler, büyük etkinlikler, hastaneler, tarım, madencilik ve inşaat projeleri, vb. gibi farklı müşteri grubunun ihtiyaçlarına çözüm üretmekte, kiralık mobil jeneratörlerle acil enerji ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

EGC Enerji’yi rakiplerinden ayıran en önemli nokta; hiçbir müşterisini ayırt etmeden, her birine hak ettiği butik hizmeti vermesidir. Bunu sağlamak için bünyesinde deneyimli personel bulunduran EGC Enerji, güvenilir müşteri ilişkilerine inanmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde hizmet sunarken de deneyimli personeline ve etkin müşteri ilişkileri politikalarına güvenmektedir.

EGC Enerji’nin bir numaralı önceliği kaliteli ürün ve etkin müşteri ilişkileriyle müşteri beklentilerinin üzerine çıkabilmektir.