YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

>>

Şirket Genel Bilgileri

>>İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklama

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 25.000.000 adet, 250.000 TL nominal değerli A grubu nama ve herbiri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 1.975.000.000 adet, 19.750.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üye sayısının üçte ikisi küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, en yakın tam sayı esas alınır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.