YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

>>

Şirket Genel Bilgileri

>>EGLYO Fon Profili
Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş
Yatırım Teması
Reel Varlık Yatırımları
Portföy Yöneticisi
Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. (Türkiye)
Yapısı

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (SPK tarafından düzenlenen sermaye piyasası kurumudur)
Yönetim Ücreti
Yıllık %2
Teşvik Ücreti
%20 (İlgili tebliğe uygun)
Kuruluş
Ekim 2010
Asgari Yatırım
1 pay / Borsa İstanbul'ye kote
Dönem Sonu
31 Aralık
ISIN Kodu
TRAAKYOW91Q4
Ticker
EGLYO
Merkezi
Türkiye
Mevzuat
SPK tarafından düzenlenmektedir.
Denetçi Adı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte")  Web: www2.deloitte.com Tel:+90 212 366 60 00