YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

>>

Kurumsal Yönetim

>>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

EGC Girişim, faaliyetlerini kurumsal yönetimin dört temel ilkesi olan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarına uygun olarak sürdürmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) zorunlu hükümlerine uymakta, zorunlu olmayan maddelere azami ölçüde uyum sağlamaya özen göstermektedir

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.