KURUMSAL

>>

Hakkımızda

Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş ("EGLYO"), hissedarlarına gelişme potansiyeline sahip sektörlerdeki büyüme potansiyelini şeffaf bir yatırım platformu aracılığıyla değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Uzun vadede sürdürülebilir getiri sağlamayı amaçlayan EGLYO, başta temiz enerji ve altyapı sektörlerinde olmak üzere yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir.


Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“EGLYO” veya “EGC Girişim”), 18 Eylül 1998 tarihinde Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile Akbank T.A.Ş. tarafından kurulmuş olup, 3 Temmuz 2012’de Ak B-Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. (“EGCYH” veya “EGC Yatırım Holding”) tarafından devralınması ile Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu’na katılmıştır.

Payları EGLYO koduyla Borsa İstanbul’da işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen şirketin statüsü, 27 Aralık 2012 tarihli genel kurul kararı ile menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşmüştür. 

EGC Girişim, ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak sosyal refahı yükseltmek için önemli olan enerji ve altyapı sektörü başta olmak üzere potansiyeli olan diğer sektörlerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirerek, yerli-yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcılara bu alanlardaki imkânları şeffaf ve regüle bir yatırım platformunda değerlendirme olanağı sağlamaktadır.

Ülkenin kalkınma politikaları içinde hayati önem taşıyan enerji sektörü gelişen ekonomilerin en önemli destekçisidir. Bu doğrultuda, EGC Girişim enerji sektöründe atıl, kısıtlı ve tükenmekte olan doğal kaynaklardan en etkin ve çevreci şekilde yararlanarak, artan enerji talebini karşılamak üzere doğru ve sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştirirken, her geçen gün daha fazla sayıda uzun vadeli iş fırsatlarına odaklı yatırımcıyı kendisine çeken altyapı sektöründe, temel hizmetlerin yeterli, hızlı, etkin, kaliteli ve adaletli bir biçimde sunulmasını sağlamak amacı ile projeleri hayata geçirmektedir.

Ayrıca, enerji sektöründe, 2013 yılı sonunda  lisansız üretim ile ilgili yönetmelik, uygulamaya girmiş, yapılan mevzuattaki değişiklik ile lisanssız elektrik üretiminde 500 kilovat olan sınır, 1 megavata (MW) çıkarılmıştır. Lisans almadan su, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi elektriğini üretmek isteyenlerin önü açılmış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), lisanssız üretim için gerekli mevzuat çalışmasını tamamlamıştır. EGC Girişim, faaliyette bulunduğu enerji sektöründe meydana gelen bu değişikliği değerlendirerek, yatırım stratejisini genişletmiştir.

Şirket stratejik kararların yönetiminde, etkin kontrol sağlayan köklü bir kurumsal yönetim sistemine sahiptir.

EGC Girişim, şirket statüsü dönüşümünün hemen ardından, enerji yatırımları portföyünü oluşturmaya başlamış, ilk olarak 2013 Ocak ayında Enda Enerji Holding A.Ş. hisselerinin %4,2’sini satın almış ve bünyesinde faal 8 tesisi ile 273 Mw kapasitesi olan Enda Enerji’deki hisselerini 2013 yılı içindeki satın alımlarla %5,34’e yükseltmiştir.EGC Girişim şu anda Enda Enerji Holding hisselerinin %3.17'sine sahiptir.

Daha sonra, 2011 tarihinde EGC Yatırım Holding’in %50 ortaklığı ile kurulan Karesi Jeotermal’deki hisseleri Şubat 2013 tarihinde devralmıştır.

Son olarak, Haziran 2014 tarihinde %100 iştirak olarak kurulan Eurasia Enerji Yatırımları A.Ş., EGC Enerji Çözümleri A.Ş. olarak unvanı değiştirmiş, şirketin %100 bağlı ortağı halini almıştır. EGC Enerji Çözümleri A.Ş. sahip olduğu çeşitli güçteki sabit ve mobil jeneratörlerden oluşan jeneratör parkı ve mobil elektrik santralden oluşan kiralama filosunu ile güvenilir enerji çözümler sunmaktadır.